3 jobs found

Technický inženýr

Praha

Jeden z nejlepších zaměstnavatelů v ČR hledá stavební inženýry pro práci na významných stavebních projektech, kteří chtějí odstartovat svoji kariéru v dlouhodobě úspěšné mezinárodní společnosti.

BIM(Building Information Modelling) エンジニア

横浜本社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 【最寄駅:横浜市営地下鉄 仲町台】

弊社では「BIMエンジニア」としてキャリアをスタートさせ、BIMの取り扱いを含め、優れた建設技術系知識、経験およびビジネス感覚を持って弊社で活躍いただける人を探しています。このポジションは日本ヒルティで日本市場向けのBIMを活用した新規ビジネスの導入を目的に、BIMのデジタルプラットフォームの導入や、顧客向けのサービス提供を行うために業務を行っていただきます。欧米におけるヒルティグループ内の関連ビジネスと技術的製品の知見を活用して、日本市場に即したサービス開発を行い、新たなビジネス領域を築く重要な役割を担います。

BIM(Building Information Modelling) エンジニアリングマネジャー

横浜本社 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 【最寄駅:横浜市営地下鉄 仲町台】

弊社では「BIMマネジャー」として優れた建設技術系知識、経験およびビジネス感覚を持って弊社で活躍いただける人を探しています。このポジションは日本ヒルティで日本市場向けのBIMを活用した新規ビジネスの導入を目的に、BIMを用いたビジネス戦略を策定・実行する業務を行っていただきます。そのために欧米におけるヒルティグループ内の関連ビジネスと技術的製品の知見を活用して、日本市場に即したサービス開発を行い、新たなビジネス領域を築く重要な役割を担います。